Algemene voorwaarden

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van V.O.F. GN Handelsonderneming alsook h.o.d.n. GN Kantentechniek, gevestigd en kantoorhoudend te Horst (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24.31.66.54) zijn van toepassing op al onze overeenkomsten, ook op overeenkomsten ter zake de levering van diensten of de ter beschikkingstelling van zaken.

Ook indien de formulering van een bepaling uit deze voorwaarden is toegespitst op een verkoopovereenkomst, is die bepaling zonodig overeenkomstig, tevens van toepassing op iedere andere met ons afgesloten overeenkomst.